ชโร ชโรธร ดีประสิทธิ์ เป็นนักศึกษาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ของศรีปทุมค่ะ ฝากเอ็นดูด้วนนะคะ!